Zasady pracy stołówki

  • Kuchnia szkolna wydaje drugie śniadanie i podwieczorek dla oddziałów przedszkolnych i klasy 0 oraz obiady dla wszystkich klas według opracowanego przez szkołę harmonogramu umieszczonego na tablicy informacyjnej przy stołówce lub dostępnego u nauczycieli.
  • Do korzystania z obiadów upoważnia terminowa wpłata i zgłoszenie dziecka na listę.
  • Opłaty za obiady (wyłącznie przelewem) należy wnosić zgodnie z informacją umieszczoną na tablicy ogłoszeń, podaną na stronie szkoły i na naszej stronie www.
  • Odpisy za obiady (nieobecność dziecka) uwzględniane będą tylko po zgłoszeniu drogą sms na numer telefonu dedykowany dla szkoły w dniu poprzedzającym nieobecność (proszę podać imię, nazwisko, klasę oraz okres nieobecności), lub w pierwszym dniu nieobecności do godziny 9:00 .

W takim przypadku abonament na kolejny miesiąc będzie pomniejszony o wartość odwołanych posiłków po wcześniejszym ustaleniu kwoty.

Odpisy rozliczamy z miesiąca na miesiąc. Nie będzie możliwe np. skumulowanie odpisów i rozliczenie całości później.

Niezgłoszone nieobecności nie będą zwracane.

Rodzic/opiekun może również zdecydować się na osobisty odbiór posiłku w szkole (na wynos) zamiast pomniejszania abonamentu za kolejny miesiąc. Prosimy, jeśli to możliwe o uzgodnienie odbioru telefonicznie.

 

Nasza strona korzysta z cookies.