Zasady pracy stołówki

  • Kuchnia szkolna wydaje drugie śniadanie i podwieczorek dla oddziałów przedszkolnych i klasy 0 oraz obiady dla wszystkich klas według opracowanego przez szkołę harmonogramu umieszczonego na tablicy informacyjnej przy stołówce lub dostępnego u nauczycieli.
  • Do korzystania z obiadów upoważnia rejestracja w systemie zamowposilek.pl, opłacenie i zamówienie posiłków.
  • Opłaty za obiady należy wnosić poprzez aplikację zamowposilek.pl zgodnie z informacją umieszczoną na tablicy ogłoszeń, podaną na stronie szkoły i na naszej stronie www.

Nasza strona korzysta z cookies.