RODO

W związku z tym, że 25 maja 2018 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych; Rozporządzenie) chcielibyśmy poinformować, że Państwa dane osobowe i/lub dane Państwa dzieci znajdują się w naszej bazie i dochowaliśmy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo.

Jako administrator przetwarzamy Twoje dane w celach związanych ze świadczeniem Ci naszych usług, w tym na potrzeby bieżącego kontaktu, w celach analitycznych i statystycznych, a także w związku z ewentualnym dochodzeniem roszczeń po wygaśnięciu umowy lub zrealizowaniu usługi. Sprzeciw możesz wyrazić wysyłając mail na adres biuro@liniapromocja.pl

Chcemy Cię poinformować, że administratorem Twoich danych jest:

1) LINIA Promocja Zdrowego Stylu Życia Jolanta Chłopecka, ul. Wierzbowa 9, 05-082 Kwirynów tel. 601-315-489

2) Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail biuro@liniapromocja.plw każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych.

3) Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest niezbędność tego przetwarzania do wykonania umowy (jeśli świadczymy Ci jakieś usługi), a także nasz uzasadniony interes, w szczególności polegający na prowadzeniu ewidencji i identyfikacji osób uprawnionych do korzystania z naszych usług i umożliwieniu dochodzenia ewentualnych roszczeń

4) Dane osobowe jakie zbieramy w celu realizacji naszych usług:

– imię i nazwisko,

– adres korespondencyjny, adres zamieszkania,

– numer telefonu, adres e-mail,

– numer rachunku bankowego

5) Twoje dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania ww. celów lub do momentu, gdy wyrazisz skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.

6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji naszych usług.

7) Twoje dane osobowe mogą być przekazywane naszym podwykonawcom, w szczególności dostawcom rozwiązań informatycznych, podmiotowi zajmującemu się naszą obsługą księgową, wyłącznie w związku z realizacją naszych celów.

8) Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych. Przysługuje Ci ponadto prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu z przyczyn uzasadnionych Twoją szczególną sytuacją.

9) Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

10) Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej,
technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym
czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem,
wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

Nasza strona korzysta z cookies.